Örsholmsstaken

Örsholmsstaken skapades för mer än sextio år sedan med ett tydligt syfte, nämöigen att lysa upp mörks vinterkvällar på gården Örsholm vid Helgasjön i Småland. Ägarna till gården beslutade att göra den vackra julljusstaken tillgänglig för flera hem.