Mars design studio

Mars Hwasung Yoo, född i Seouö 1980, är utbilldad på Konstfack i Stockholm och university of Seoul. Detta resulterade i egen designstudio vid namn byMars.