Form- a nomad design studio

Form-a nomad design studio, vars företagsidé är att skapa nya produkter genom att använda lokal teknik, formspråk och hantverk, strävar efter en mix av skandinavisk form och infuenser från olika delar av världen. Kvaliteten  och respekten för de konsthantverkare som tillverkar produkterna är viktiga faktorer.