Bellalite

Bellalite AB är ett import- och grossistföretag inom belysning med en huvudsaklig försäljning till företag i ljus- och elbranschen.