Texa Design

Texa Design startades 1953 och började då sälja delar till fotogenlampor. På grund av den dåvarande varubristen var efterfrågan på reservdelar stor. Sortimentet har med tiden ändrats, men der finns fortfarande en del av ursprungssortimentet kvar. Texa Design förenar form med funktion och levererar varor med hög kvalitet.