Elflugan original

Formgivarduon Lundgren & Strandberg tog fram en första modell av en helt unik ljusarmatur-Elflugan®. Sagan började 1994. En snabb idéskiss resulterade tre år senare i Elflugan.